Contact US

 1. RAKESH KUAR PRAJAPATI            EDITOR          9415388806           justactionnews@gmail.com
 2. LAXMISHANKAR  PANDEY
 3. PRAMOD TIWARI
 4. SUDHAKAR SHUKLA
 5. ANKIT PRATAP SINGH
 6. RATNAKAR SINGH
 7. DOODHNATH PANDEY
 8. SURESH SINGH                                   MACHALISHAHAR                                         sr44679@gaill.com
 9. SATISH SINGH                                     SULTANPUR
 10. RAMESH YADAV                                  BARABANKI
 11. VIRENDRA YADAV                              LUCKNOW
 12. SURESH RAHEJA                                 HARIYANA
 13. ANIL KUMAR MISHRA                       CHANDIGARH
 14. DIVENDER SINGH RANA                  CHANDIGARH
 15. PRADEEP MISHRA                              CHANDIGARH
 16. NARINDER KUMAR                             CHANDIGARH
 17. NARESH KUMAR                                   HIMANCHAL
 18. ALOK KUMAR                                         PATHANKOT
 19. BHUPINDER                                            PATHANKOT
 20. PINTOO PANDEY                                    MUMBAI (MAHARASTRA)
 21. JITENDRA PANDEY                               PALGHAR ( MAHARASTRA)
 22. SAPNA PANDEY                                      THANE (MAHARASTRA)
 23. SHRIKANT PANDEY                              SURAT     (GUJRAT)
 24. SARVESH RAI                                           AHEMADABAD (GUJRAT)